دوره آموزش مربیگری سگ با مدرک بین المللی از فدراسیون سگ های کار در ایران شروع شد

تنبیه سگ

تنبیه سگ

سگ ها ، بهترین دوست وفادار شما هستند. درست است که آنها بسیاری از صحبت های شما را به اندازه یک انسان میفهمند. اما گاهی نیز همانند یک کودک دچار اشتباه میشوند. شاید شنیده باشید که انسان جایز الخطاست. پس خطا در سگ ها نیز امری طبیعیست. این بسیار مهم است که شما راه های درست را به سگ خود بیاموزید اما ابتدا بایستی جلوی اشتباهات سگ خود را با استفاده از تنبیه بگیرید. تنبیه سگ نیز همانند تشویق سگ مستلزم رعایت یکسری نکات است. شما به عنوان یک صاحب سگ بایستی بدانید بهترین تنبیه برای سگ چه چیزیست؟ ما در این مقاله نحوه تنبیه سگ (البته تنبیه درست سگ) را به شما آموزش خواهیم داد.

تنبیه سگ چیست؟

تنبیه اعمال محرکی است که احتمال تکرار یک رفتار اشتباه را در سگ کاهش می دهد. در حقیقت واژه تنبیه سگ کلمه نادرستی است. زیرا ما رفتارهای اشتباه سگ را تنبیه میکنیم و نه سگ را. سگها به دلایل مختلف تحریک و برانگیخته میشوند، تعارض بین کاری که خودشان میخواهند انجام دهند و کاری که ما از آنها میخواهیم در سیستم لیمبیک مغزشان اتفاق میافتد. با نادیده گرفتن این سیستم یا از طریق پاداش دادن به آنها در مقابلاطاعت کردنشان و یا تنبیه سگ ها به خاطررفتارهای اشتباهشان ،میتوانیمفعالیت سگها را کنترل کنیم. پس تنبیه می تواند وسیله ای موثر برای کاهش رفتار نامطلوب حیوان باشد. 

تنبیه توله سگ از همان بدو تولد بوسیله مادرشان در زمان انجام کار اشتباه صورت میگیرد. برخیسگهای مادر،توله را از طریق گاز گرفتنهای مهار شده
تنبیهمیکردند. اینتولههابهصورتمنفعلانهتسلیم شده و به پشت دراز میکشیدند و منتظر میماندند تا مادر زودتر از سایرتولهها آنها را لیس 
بزند. محققان مدتها پیش کشف کردهاند کهتوله سگهایی که بدون تنبیه شدن بزرگ میشوند،قادر نخواهند بودتاتولههای خود را آموزشدهند و تربیت کنند.

تنبیه کردن سگ ها

تنبیه درست سگ

در کتاب ذهن سگ های دکتر بروس فوگل ، مربی و رفتارشناس سگ ها آمده است که هیچوقت نباید سگ ها را برای تنبیه تنها بگذارید و یا آنها را در انزوا قرار دهید. رفتاری بسیار شایع که در بین صاحبین سگ ها اتفاق میوفتد. عدم تنبیه درست سگ میتواند باعث خشونت آنها شود. پرخاشگری ناشی از تنبیه نوعی ناهنجاری اکتسابیست که بدلیل عدم رعایت اصول نگهداری و تربیتی درست اتفاق میوفتد. پس در انتخاب مربی سگ خود دقت کنید. یک رفتار اشتباه مربی میتواند سرنوشت سگ شما را تغییر دهد.

برای تنبیه درست سگ بایستی یک پیامد ناخوشایند را با رفتار نامطلوب مرتبط کنیم تنبیه باید در حین رخ دادن رفتاراشتباه انجام شود، به طوری که حیوان خانگی متوجه شود که چه رفتاری منجر به نتیجه ناخوشایند می شود و در نهایت یاد بگیرد که این رفتار را متوقف کند یا از موقعیت اجتناب کند. همچنین برای اینکه سگ درک درستی از تنبیه داشته باشد باید از تنبیه های فیزیکی جلوگیری شود. زیرا ممکن است در موقعیت ها و یا حالت خاصی از صاحب خود بترسد.

نحوه تنبیه اصولی سگ بگونه ایست که نباید از دست برای آن استفاده شود. زمانیکه شما از دست خود بصورت مستقیم برای لمس کردن یا آسیب زدن و یا ترساندن سگ خود در حین ارتکاب جرم استفاده میکنید دست خود را برای او ناخوشایند کرده اید. این در حالیست که ما در دوره های آموزش مربیگری سگ به هنرجویان و صاحبین سگ میگوییم که برای آموزش فرمانپذیری و یادگیری حرکات سگ بایستی با دست شما ارتباط برقرار کند. ارتباط مثبت دست شما با سگتان است که به او بشین و بخواب و هر دستور اشاره ای دیگر را آموزش میدهد. دست شما همیشه باید با چیز مثبت همراه باشد.

تنبیه گلدن رتریور

در مقاله چگونه با استفاده از تقویت کننده های مثبت به سگ خود آموزش دهیم! آموختیم که سگ ها از طریق انگیزه های غذایی – انگیزه های شکار و احساسات آموزش میبینند. آنها در حقیقت شرطی میشوند. شرطی سازی در سگ ها از طریق بکار گیری تاییدیه کلامی به همراه غذا یا توپ یا نوازش بالینی سبب تکرار یک عمل در سگ میشود. یعنی چنانچه سگ شما با بالا گرفتن دست ، قسمت نشیمنگاه خود را بر روی زمین قرار داد و شما با کلمه تاییدیه (آفرین) به همراه غذا دادن یا اسباب بازی دادن و یا نوازش کردن او را تاییدکردید از این پس سگ شما با هر بار بالا گرفتن دست این کار را تکرار میکند. 

حال ما عکس این قضیه را از سگ خود میخواهیم. یعنی سگ ما کار اشتباهی را به دفعات مکرر بدلیل بدآموختگی و یا از روی کنجکاوی و لجبازی تکرار میکند را حذف میکنیم. ما برای انجام این کار از 2 روش استفاده میکنیم.

1- اخطاریه منفی

2- اخطاریه مثبت

اخطاریه سگ

آموزش تنبیه سگ به روش اخطاریه منفی

همانطور که ما در آموزش فرمانپذیری سگ ، محرک شرطی (آفرین یا کلیکر) را بصدا در آوردیم و سپس بلافاصله از محرک غیرشرطی (غذا یا توپ یا نوازش) استفاده کردیم و سگ ما متوجه رابطه شرطی بین آفرین و غذا یا کلیکر و توپ شد میتوانیم در تمرینات خود زمانیکه سگ مرتکب اشتباهی شد ابتدا از کلمه اخطاریه (نه) استفاده کنیم و سپس جایزه را از او دریغ کنیم. این کار در زمان تمرین بدترین تنبیه برای سگ بحساب می آید که به تنبیه غذایی برای سگ معروف است. برای درک بهتر این موضوع چندین مثال میزنم :

1- در زمان تمرین 5 الی 15 دقیقه ای خود حرکات مثبت سگ خود را تایید میکنیم و چنانچه دچار اشتباه شد برای مثال زمانیکه به او دستور بشین را دادیم و سگ اشتباهاً بجای نشستن ، خوابید ، کلمه نه را گفته و سپس خوراکی را که قصد داشتیم در صورت انجام کار درست به او بدهیم را حذف میکنیم.

2- در زمانیکه با سگ خود در حال تخلیه انرژی هستیم و با استفاده از تاگ های آموزشی یا توپ فومی آموزشی سگ با او تمرین میکنیم به او دستور بشین و بمون را میدهیم و از او فاصله میگیریم. ناگهان متوجه میشویم که سگ از دستور خود خارج شده و فرمان بمان را ترک کرده است. به او کلمه نه را میگوییم و از پرت کردن توپ یا دادن تاگ منعش میکنیم.

3- در زمان پیاده روی برای سگ هایی که صاحبان خود را بطور فاجعه باری میکشند توقف در حین راه رفتن میتواند نوعی اخطاریه منفی باشد. این کار باعث میشود تا سگ شما به خواسته های شما احترام بیشتری بگذارد.

تنبیه توله سگ توسط مادرش

آموزش تنبیه سگ به روش اخطاریه مثبت

در این روش ما با استفاده از بند و قلاده گردنی و یا لوازم تنبیهی سگ همچون قلاده آموزشی چوک چین ، تکرار انجام اشتباه را پایین آورده و در نهایت حذف میکنیم. هر چند در آموزش سگ بایستی هر دو روش توسط مربی سگ بصورت مکمل آموزش داده شود اما استفاده از این روش موثرتر و مناسب تر است. زیرا سگ این اخطار را از دست صاحب نمیبیند و فقط آنرا با دستور صوتی منفی که شنیده ربط داده است. در این روش چنانچه سگ شما از کار اشتباه خود دست کشید بایستی او را تشویق کنید. برای مثال :

1- فرض کنید برای گاز گازی کردن سگ خود قصد دارید این رفتار اشتباه را از سر او بیندازید. ابتدا کلمه نه و سپس با استفاده از کشش کوتاه و یا اصطلاحاً تق ضربه میتوانید سیگنال منفی به گردن او بدهید. توجه داشته باشید کشش بایستی بصورت آنی صورت بگیرد و سریعاً رها شود. (نه اینکه قلاده را به سمت بالا بکشیم و نگهداریم. این کار باعث خفگی میشود و حیوان آزاریست) . زمانیکه دست از گاز گرفتن کشید آنرا تشویق کنید.

2- در سگ هایی که نسبت به صدای زنگ یا محرک پارس میکنند کافیست تا در زمان واق زدنشان ابتدا کلمه نه و سپس کشش بند صورت بگیرد و سگ از پارس کردن نسبت به چیزی یا کسی منع شود. و سپس رفتار صحیح یعنی ساکت ماندن را با استفاده از تاییدیه های مثبت تشویق کنیم.

نکته مهمی که باید در اخطاریه های مثبت به سگ خود آنرا رعایت کنید این است که وقتی تنبیه به اندازه کافی ناخوشایند نباشد، ممکن است به عنوان پاداش (توجه) عمل کند و اگر حیوان خانگی پس از دو یا سه بار اعمال مجازات به رفتار خود ادامه دهد، بی اثر است و باید قطع شود.

رتریور تنبیه شده

سگم در زمان غیاب من مرتکب کار اشتباهی میشود چکار کنم؟

در سگ ها قضیه ای بنام تعمیم وجود دارد. تعمیم به معنای توسعه دادن یک رفتار مثبت یا منفی در شرایط متفاوت است. زمانیکه سگ شما یک رفتار را در حضورتان انجام میدهد و شما با استفاده از اخطاریه های مثبت و منفی او را از انجام دادن آن باز میدارید به مرور زمان تمرین و تکرار این تمرینات باعث میشود سگ شما حتی در صورت عدم حضور شما نیز این کار را انجام ندهد. توجه داشته باشید تا زمانیکه شما این مورد را به طور کامل به سگ خود آموزش نداده باشید امکان اشتباه یا خطا زدن وجود خواهد داشت.

همچنین شما میتوانید در زمانیکه در خانه حضور ندارید از تله های دستساز استفاده کنید. برای مثال اگر سگ شما یک رفتار اشتباه مثل گاز زدن و خوردن گل و گیاه را دارد میتوانید دور تا دور گیاهان را با استفاده از قوطی هایی که داخل آن سنگ های ریز ریخته شده بچینید تا زمانیکه سگ شما به سمتشان رفت با ایجاد سر و صدا از محل فرار کند. هرچند که در زمان تنهایی برای از بین بردن اضطراب جدایی در سگ ها بایستی از قفس های مخصوص سگ استفاده کنید و با استفاده از خوراکی های جویدنی مثل دم گاو یا استفاده از ابزار هایی مثل kong سگ، رفتنتان را خوشایند کنید و سگتان مشغول به خوردن و وقت صرف کردن با خوراکی اش باشد.

خرابکاری سگ در غیاب صاحب

تنبیه سگ از راه دور

ممکن است سگ شما در حال خرابکاری باشد و شما فاصله زیادی از او دارید. این کمی کار شما را سخت میکند. معمولاً مربیان سگ با استفاده از قلاده های مخصوص و یا بند قلاده بلند مثل 3 متری یا 5 متری ، سگ را از انجام کار ناشایست باز میدارند. اما صاحبان سگ میتوانند برای رفع این مشکل از ایجاد سرو صدا و ترساندن سگ برای توقیف کار اشتباهشان استفاده کنند. در پایین استفاده از چند روش متداول را برای شما آورده ایم

 1. با صدای بلند دست بزنید یا از کلمات بی معنی مثل ششششش یا هویییی یا نهههه استفاده کنید. به یاد داشته باشید، توبیخ باید در زمانی که رفتار اشباه اتفاق می‌افتد، صورت بگیرد و چنانچه بعد از انجام کار شما دست به انجام این کار بزنید سگ دچار گمراهی میشود. اغلب حیوانات خانگی با شنیدن این صداها وحشت زده می شوند و به طور موقت این رفتار را متوقف می کنند. یکی از این دستگاه‌ها «قوطی تکان دهنده» است. این یک قوطی نوشابه خالی است که داخل آن چند سکه یا سنگ قرار گرفته و سپس با چسب نواری بسته شده است. هنگامی که یک تکان شدید داده می شود، صدای بلندی ایجاد می کند که اغلب رفتار توله سگ را مختل می کند. توجه داشته باشید که این روش ممکن است سگ را بیشتر تحریک کند و نسبت به آن شخص پرخاشگری کند.
 2. در مواردی که دسترسی کامل به سگ خود ندارید میتوانید با استفاده از دمپایی یا شیئی که خطری برای سگ شما ندارد در نزدیکی او پرت کنید و او را از آن منطقه دور کنید. توجه داشته باشید که به هیچ عنوان از اسباب بازی و یا وسایل خوشایندی که در ذهن سگ شما نقش تاییدیه دارند استفاده نکنید.
 3. استفاده از وسایلی با عطر بد یا بد طعم بر روی اشیا مثل استفاده از خلال دندان در گلدان ها ، سیب تلخ برروی پایه میز ها و … معمولاً شما میتوانید از اسپری های مخصوص در پت شاپ ها استفاده کنید.
جدول اخطاریه های سگ

نظر مربی سگ در خصوص تنبیه سگ ها

سلام من رضا نبوی هستم رفتارشناس و مربی سگ در تهران  و قصد راهنمایی و کمک به شما صاحبان عزیز پت ها رو دارم. در قضیه تنبیه یا اخطاریه سگ ها بایستی به یکسری از نکات توجه کنید.

 1. تنبیه رفتار نامطلوب پس از پایان آن فایده ای ندارد. برای مثال اگر در زمان تنهایی و برگشت شما به خانه با پی پی سگ برروی فرش مواجه شدید حق ندارید سگ خود را چه از نظر کلامی و چه از نظر فیزیکی تنبیه کنید.
 2. کلمات منفی مثل نه یا ناین یا no بایستی در طول تمرینات به سگ آموزش داده شود. در زمان پیاده روی تمرین شود و در زمان خطا زدن سگ به سگ یادآوری شود.
 3. برای آموزش کلمات اخطاریه بایستی نظارت کامل چند روزه بر سگ خود داشته باشید.
 4. صاحبان سگ ها بایستی اصول نگهداری درست و یا اصول تربیتی با اسباب بازی ها و خوراکی ها را به سگ ها آموزش دهند. سگ هایی که آموزش فرمانپذیری ندیده اند در مواردی مثل گند خواری و یا مدفوع خواری سگ تقصیری ندارند.
 5. قدرت یادگیری سگ ها با استفاده از تقویت کننده های مثبت بیشتر از یادگیری با اخطاریه هاست پس سعی کنید بیشتر موارد مثبت را به سگ آموزش دهید.
 6. در صورتیکه استرس و ترس سگ نسبت به یک محرک بسیار بالا باشد و صاحب بیش از اندازه از اخطاریه ها استفاده کند احتمال پرخاشگری غیرقابل پیشبینی افزایش پیدا میکند.

تنبیه بدنی سگ کار درستیست؟

تنبیه بدنی سگ باعث ایجاد ترس ، استرس و اضطراب میشود. کتک زدن توله سگ توسط انسان میتواند سگ یا توله سگ شما را ترسو و بی اعتماد به نفس کند. در برخی از سایت ها و پیج های اینستاگرامی روش های تنبیه سگ بطور کامل اشتباه آموزش داده میشود. مواردی از جمله :

 • نیشگون گرفتن سگ 

 • بلند کردن سگ از ناحیه گردن
 • گرما گرفتن به سمت بدن یا داغ کردن
 • فشار دادن لثه 
 • زدن بر روی پوزه سگ 
 • آب پاشیدن بر روی صورت 
 • لگد زدن به بدن سگ 
 • با روزنامه به سر سگ زدن 
 • فشار دادن ناحیه کمر 

نوعی تنبیه بدنی سگ بشمار میرود. در صاحبانی که سگ های خود را برای تنبیه مورد خشونت قرار میدهند همچون بیماری گرانولومای سگ که در آن سگ با کندن موی پنجه به خود پاداش میدهد ، شخص به خود پاداش میدهد و این نوعی حیوان آزاریست. اگر که شما واقعا از کتک زدن سگ خود احساس رضایت می کنید احتمالاً دچار اختلالات روانی شده اید و باید در خصوص حیوان‌آزاری یا خشونت علیه حیوانات این مسئله را با روانپزشک در جریان بگذارید.

عوارض تنبیه بدنی سگ

عوارض تنبیه بدنی سگ

کتک زدن سگهای آپارتمانی و یا سگ های بزرگی مثل هاسکی در بین صاحبان سگ بسیار شایع است. این کار باعث ایجاد عوارض جبران ناپذیری در سلامت روح و جسم سگ شما میشود. همچنین حیوان خانگی ممکن است در هنگام تنبیه حالت تدافعی به خود بگیرد که منجر به واکنش های تهاجمی شود. برخی از این عوارض عبارتند از :

 • ایجاد آسیب های جسمی مانند کوری یا شکستگی استخوان ها یا در رفتن مفاصل مثل لگن
 • ایجاد خشونت
 • ایجاد ترس و استرس
 • شکسته شدن پیوندهای شرطی با صاحب یا مربی
 • خونریزی های داخلی و خارجی
 • ترس از صاحب
 • ترس از دست زدن
 • ترس از محرک های خاص مثل صدا

حال که موارد بالا رو بطور کامل یادگرفتیم فرصت مناسبی است تا باهم دو مورد پایین را بررسی کنیم.

قفس سگ به هیچ عنوان نباید ناخوشایند شود

تنبیه سگ برای پارس

در سگ هایی که بی دلیل واق میزنند و سرو صدا میکنند آموزش تنبیه درست سگ الزامیست. البته قبل از این موضوع باید دقت کنید که تنبیه این مورد نمیتواند واق زدن سگ را بطور کامل از بین ببرد. بلکه حس پارس کنندگی سگ را تا حدی که سگ منعطف باشد پایین میاورد. این موضوع به ژنتیک سگ بسیار مرتبط است. اینکه سگ شما سگی با حس پارس کنندگی بالا باشد یا پایین بستگی به ژنتیک آنها دارد. پس قبل از خرید سگ بایستی به این موضوع دقت داشته باشیم.

در ابتدا سعی میکنیم در آموزشات 5 الی 15 دقیقه ای خود هر گونه درخواست با واق سگ خود را با استفاده از تنبیه غذایی یا همان اخطاریه منفی کنترل کنیم و به سگ خود بیاموزیم که خواسته های خود را در قالب پارس کردن بیان ننماید. سپس در زمان هایی مثل ورود افراد به خانه و یا زمان هایی که از پارس کردن سگمان مطمئن هستیم با استفاده از بند و قلاده گردنی به او سیگنال های ریزی میدهیم تا سکوت کند و به محض سکوت آنرا تایید مینماییم.

تنبیه سگ برای گاز

در سگ هایی که سن آنها بین 2 تا 5 ماه هست این موضوع یعنی گاز گازی کردن بسیار شایع است. این موضوع تا حد زیادی به دلیل خارش لثه و دندون های دائمی و شیری سگ هاست. با استفاده از دندونی طعم دار ژله ای و مقداری کره بادوم زمینی و قرار دادن آن در فریزر میتوانیم به سگ بیاموزیم که گاز گازی کردن فقط با این وسیله اتفاق میوفتد.

در زمان های بازی میتوانیم با استفاده از تاگ های دو دسته با سگمان بازی کنیم تا متوجه شود که دست و پای ما برای بازی کردن نیست. همچنین در زمان هایی که در حال خرابکاری است و ما میدانیم که این رفتار در آینده خطرناک خواهد شد با استفاده از بند و قلاده گردنی به او خطار میدهیم. به محض دست کشیدن از کار اشتباه او را تشویق مینماییم. ممکن است این کار چند باری اتفاق بیوفتد. از انجام آن ناامید نشوید.

پشتیبانی همیارپت
خوشحال میشیم نظرتو برامون بنویسی!

سلام امیدواریم که حال خودتون و پتتون عالی باشه. امیدواریم از خوندن این مقاله لذت کافی رو برده باشید و کمکتون کرده باشه. اگر که این مقاله رو خوندید تا مشکلی از پتتون حل کنید خوشحال میشیم که برامون از پایین این صفحه نظرتون رو بنویسید و رای بدید.

این کار باعث میشه با عشق و علاقه بیشتری تولیدمحتوا کنیم و از کنار شما بودن لذت ببریم.

در آموزش و نگهداری پت همیارتان هستیم...
5/5 - (3 امتیاز)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد